Apple Trần Lương - Dịch Vụ iPhone hàng đầu Buôn Ma Thuột

23 Nguyễn Thị Minh Khai - BMT - 0977477997

banner.png

Wednesday, May 29, 2019

Tổng hợp các phim hay ( ít nhất phải xem lại 2 lần )

Mình tổng hợp một số phim mình đánh giá là rất hay . Có nhiều phim nghiền tới nỗi phải coi đi coi lại vài lần mà vẫn chưa đã .
Danh sách mình tổng hợp nhanh dưới đây nhé !
Bạn nào chưa có tài khoản xem phim thì có thể mua tài khoản với giá cực rẻ Tại đây !


Tổng hợp các phim hay sub Việt trên Netflix


1. Shooterhttps://www.netflix.com/watch/80119350?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C5985575aa371b4f650d3ea4a5dcf95e57bf5b811%3A1ec0fcd44edef204d9b048645f24f48023bc9eed%2C%2C
2. Shooter  2https://www.netflix.com/watch/70056430?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C5985575aa371b4f650d3ea4a5dcf95e57bf5b811%3A1ec0fcd44edef204d9b048645f24f48023bc9eed%2C%2C
3.Lucifer https://www.netflix.com/watch/81012149?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cd7984e7c7d0f710afa021280797d934a630741a9%3A1f52548313da619a9f8625a26396476853ca598d%2C%2C
4.Limitless : https://www.netflix.com/watch/80117363?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cef0c63e7b7bbede601ad1fe4cfe90746d09ed1f1%3A2a727059aa549988a69285420dde622c319b9fa2%2C%2C
5. Prison Break : https://www.netflix.com/watch/70133997?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C768d20cee60439b0faaf284ef61ef14c484033cc%3A9f67f1a0aa771be212c439d7ff0642e40fd6fe9f%2C%2C
6. Money Heist : https://www.netflix.com/watch/80205342?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Ca19b260ee17a41c728140a13e6ffd8ae9974cf13%3A2e16d4bcc514952354e37e2c77a83fc2eacf8a4e%2C%2C
7. Venom : https://www.netflix.com/watch/80991034?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C19fc7f58153f1eb836dbd559f967535392910304%3A0f00ae4bcfb012103ffda4427a2049ca702bc9a6%2C%2C
8.Drug King : https://www.netflix.com/watch/80236133?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C385f4b99edc2c1f47805071442533700ef44f98a%3A1133f2b3d63761be93d3e57b019f735519327d33%2C%2C
9.Black : https://www.netflix.com/watch/80214017?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C632c7636650a9038a40fef3612bacc8afb56c4eb%3A9235c87dca207ea384940de30f07011008bf5676%2C%2C
10. Possessed : https://www.netflix.com/watch/81088240?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cdca6d6f15e9fd5f554dec149bce6e2343f5a0f28%3A9d4fed46290e987cf6f26ac061d35e032184dbef%2C%2C
11. Narcos : https://www.netflix.com/watch/80130304?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cd1dfa0382dfe46a7928b2aaf4675ee529f86ab01%3Ae06fc4113d709d5b7e00e680b7b5bfef44b5afce%2C%2C
12. Stranger Things : https://www.netflix.com/watch/80077368?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C20742ad146cdc6a8948ff9593bc97ae1b34bd1cf%3Af2c022c4f06875a371a1286f2ef98333d796ba49%2C%2C
13. Polar : https://www.netflix.com/watch/80223052?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cfa4c8d112901b1ea57239c547ecb6cc6fb17be80%3A5e15c3cfe62a44bba977e574340c56861a1487ff%2C%2C

Đang cập nhật !

No comments:

Post a Comment